Home

Kulturrådet er offisielt kontaktpunkt for Kreativt Europa i Norge og har også ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur.

 

Programmet for kunst og kultur gir tilskudd til:

 • Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa.
 • Kulturelle og kreative nettverk som styrker sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.
 • Oversettelse og promotering av europeisk litteratur.
 • Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

 

 

 

Norsk Filminstitutts MEDIA kontor har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

 

 

Programmet for tv, film og spill gir tilskudd til:

 • Kurs og videreutdanning for den audiovisuelle bransjen.
 • Utvikling av film, TV-serier og spill for kino, TV og andre plattformer.
 • Produksjon av TV-prosjekter.
 • Distribusjon av europeiske filmer i Norge og norske filmer i Europa.
 • Filmfestivaler, markedstiltak og kinonettverk.
 • Internasjonale samproduksjonsfond.
 • Publikumsrettede tiltak og arrangementer som bidrar til å øke interessen for europeisk film.

Hva er Kreativt Europa?

 

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene.

 

Programmet har et budsjett på 1,46

milliarder euro i perioden 2014-2020.

Kreativt Europa gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

 

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur - Kultur og et delprogram for TV, film og spill - Media.