#CreativeEurope

Artwork © European Union, 2021 (CC BY-NC-ND 4.0)
Images sources: © OperaVision: Carmen, Hannover Staatsoper - © Sandra Then / iStockphoto.com / Unsplash

Kreativt Europa
2021-2027

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har en budsjettramme på 2,4 milliarder euro i perioden 2021-2027.

Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og å nå ut til et større europeisk publikum. Kreativt Europa består av to delprogrammer: Kultur og MEDIA.

Kreativt Europa Kultur

Kulturdirektoratet er offisielt kontaktpunkt for Kreativt Europa i Norge og har også ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur.

Kultur-programmet gir tilskudd til

  • Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa.
  • Kulturelle og kreative nettverk som styrker sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.
  • Oversettelse og promotering av europeisk litteratur.
  • Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

Les mer hos Kulturdirektoratet

Kreativt Europa MEDIA

Norsk filminstitutts MEDIA-desk har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

MEDIA-programmet gir tilskudd til

  • Utvikling av film, TV-serier og spill for kino, tv og andre plattformer.
  • Produksjon av prosjekter for tv og strømmestjenester.
  • Distribusjon av europeiske filmer i Norge og norske filmer i Europa.
  • Innovasjon og nye forretningsmodeller.
  • Filmfestivaler, markedstiltak og nettverk.
  • Publikumsrettede tiltak og arrangementer som bidrar til å øke interessen for europeisk film.Kurs og kompetanseheving for den audiovisuelle bransjen.

Les mer på mediadesk.no

Co-funded by the European Union