Home

Kulturrådet er offisielt kontaktpunkt for Kreativt Europa i Norge og har også ansvaret for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur.


Kultur-programmet gir tilskudd til:

Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa.

Kulturelle og kreative nettverk som styrker sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.

Oversettelse og promotering av europeisk litteratur.

Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

Les mer


Norsk Filminstitutts MEDIA kontor har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.MEDIA-programmet gir tilskudd til:

Utvikling av film, TV-serier og spill for kino, tv og andre plattformer.

Produksjon av prosjekter for tv og strømmestjenester.

Distribusjon av europeiske filmer i Norge og norske filmer i Europa.

Innovasjon og nye forretningsmodeller.

Filmfestivaler, markedstiltak og nettverk.

Publikumsrettede tiltak og arrangementer som bidrar til å øke interessen for europeisk film.
Kurs og kompetanseheving for den audiovisuelle bransjen.

Les mer

Hva er Kreativt Europa?


Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene.


Programmet har et budsjett på 2,4

milliarder euro i perioden 2021-2027.


Kreativt Europa gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.


Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur - Kultur og et delprogram for TV, film og spill - Media.